קלינטק (Clean tech)

הקלינטק כולל מספר תחומים: אנרגיה, מים, מחזור פסולת ובנייה ירוקה.

ענף הקלינטק מתאפיין בחדשנות, יזמות, מו"פ ועסקאות מימון משולבות השקעה מן המגזר הפרטי לצד תוכניות ממשלתיות לעידוד צמיחה (Recovery strategies)  באמצעות הפעלת תמריצים לאנרגיות נקיות ובהם בן היתר תעריפים מובטחים וסובסידיות.

בשנים האחרונות מצוי שוק הקלינטק בעולם בצמיחה רצופה העומדת על 5% עד 8%  בשנה. מדובר בשוק יציב הגדל בהתמדה ומתבסס הן על צרכים כלכליים והן על סיוע של מדינות לפיתוח פתרונות ירוקים לבעיות אנרגיה ומים.

סך ההשקעות הצפויות בפרויקטים ירוקים אמור לגדול מרמה של 148 מיליארד דולר בשנת 2007 ל-450 מיליארד דולר בשנת 2012, עם קצב גידול של 1.5-3% במדינות מתפתחות ו- 5-10% במדינות מפותחות.

אנו ב-   IGE מעניקים ליווי עסקי שוטף לתעשייה בתחומי הקלינטק: חברות הנדסה, תעשיה כבדה, חברות הזנק (סטרטאפים).

הכולל: מימון, תוכניות עסקיות, תזרים מזומנים, מו"מ בנקים, משקיעים, מחירים, בדיקת כדאיות, חקר שוק, עלות מול תועלת וגיבוש אסטרטגיה לצמיחה ירוקה (Green Growth Strategy)

  • בנייה של צפי לדו"ח תזרים מזומנים לפעילות העסקית, תאפשר לעקוב מקרוב אחר תזרים המזומנים העתידי של העסק, לצפות בעיות עתידיות ולתת מענה בזמן אמת.

  • התנהלות כלכלית נכונה, היא דרך חיים. הכל מתחיל בחינוך ובדרך ההתנהגות שלנו.

     

  • אפשר להתנהל נכון ובאחריות בלי להתחשבן על כל שקל, ולהתחיל להשתמש בכסף רק באופן מתוכנן ולא ספונטני.

  • בתחשיב ההוצאות להפקת חשמל סולארי בטכנולוגית ה- P.V לא לשכוח להעמיס הוצאות ארנונה שכן הרשויות המקומיות עשויות בבוא העת לחייב את בעלי המערכות בהוצאה זו.