קיבוץ

בעשורים האחרונים המבנה הקיבוצי עבר שינויים מרחיקי לכת. מחברה שיתופית האמונה על עיקרון השיוויון הכלכלי וההדדיות הופכים אט אט קיבוצים רבים לחברה מופרטת, בה מוביל עיקרון ההשגיות הכלכלית והעסקית.

פעילותם ותרומתם של הקיבוצים לכלכלת הארץ אינה מוטלת בספק מקום המדינה ועד לימינו ממש. הכלכלה הקיבוצית מוטת תעשייה מפוארת, חקלאות מקצועית ותיירות.

כיום התנועה הקבוצית מונה כ- 273 קיבוצים  ונראה שהפרודקטיביות של המפעל הקיבוצי תלך ותגדל עם השנים.

בתקופת הפעילות האחרונה התרחשו שני אירועים מרכזיים שהשפיעו רבות על מצבם הפיננסי של הקיבוצים: מכירת אחזקות הקיבוצים בתנובה בתחילת שנת 2008, ארוע שאפשר לקיבוצים רבים למתוח קו חדש בפעילותם היצרנית והכלכלית. מנגד, המשבר הגלובאלי שפרץ באותה תקופה ממש והשפיע עמוקות על התעשיות השונות בארץ ובכללם גם הקיבוצים עצמם.

התעשייה החקלאית קיבוצית מונה ענפים רבים, ענפי החי-בקר, לול, דגים וצאן- ענפי הצומח- גד"ש, מטעים, זרעים, שתילים וצמחי נוי.

אנו ב- IGE, נותנים מענה וליווי עסקי לחברות הכלכליות של הקיבוצים השונים, בייצוג וניהול חיצוני בדירקטוריון החברות, פיקוח ובקרה וכן בליווי של מנכ"לי החברות הכלכליות.

  • בנייה של צפי לדו"ח תזרים מזומנים לפעילות העסקית, תאפשר לעקוב מקרוב אחר תזרים המזומנים העתידי של העסק, לצפות בעיות עתידיות ולתת מענה בזמן אמת.

  • התנהלות כלכלית נכונה, היא דרך חיים. הכל מתחיל בחינוך ובדרך ההתנהגות שלנו.

     

  • אפשר להתנהל נכון ובאחריות בלי להתחשבן על כל שקל, ולהתחיל להשתמש בכסף רק באופן מתוכנן ולא ספונטני.

  • בתחשיב ההוצאות להפקת חשמל סולארי בטכנולוגית ה- P.V לא לשכוח להעמיס הוצאות ארנונה שכן הרשויות המקומיות עשויות בבוא העת לחייב את בעלי המערכות בהוצאה זו.