סקירה

אנו חיים בעולם המכור לדלקים- נפט ופחם. דלקים אלו היו מקור האנרגיה העיקרי שהצעיד את התעשייה והתחבורה במאה ה-20, ועדיין מהווים את מקור האנרגיה העיקרי בתחילת המאה הנוכחית.

כיום אנו עומדים בפני בעיות אדירות שמטילות צל כבד על המשך השימוש שלנו בדלקים אלו, כאשר בראשן ניצבת הידלדלות מהירה של מאגרי הנפט בעולם. כיום כמעט ולא נמצאים מקורות נפט חדשים בעולם וברור כי מאגרי הנפט הולכים ואוזלים בקצב מדאיג. הידלדלות מאגרי הנפט מביאה לעליה חדה במחירי הנפט, שדוחפים את מדינות העולם המתועשות המכורות לזהב השחור לחפש מקורות אנרגיה חלופיים.

בעיה נוספת היא ההכרה בבעיות זיהום אויר הנוצרות כתוצאה משריפת דלקים מאובנים. הכרה זו מביאה ללחץ למציאת אנרגיה ירוקה שתחליף את המאגרים הקיימים.

מלבד הבעיות הכלכליות, הטכניות והאקולוגיות ישנן עוד בעיות רבות, ביניהן בעיות פוליטיות- הימצאות כוח רב בידי המדינות המייצרות נפט כמו מדינות ערב.

 

בהתייחס למצב משקי האנרגיה והמים בעולם ובישראל בפרט, שעל פי מדדים רבים אינם מותאמים לאספקת צורכי חשמל ומים בהווה ובעתיד, ובהנחה שבשנים הקרובות הביקושים לחשמל ומים יעלו בהתמדה, ישנה חשיבות עליונה לחיסכון במשאבים אלו תוך שיפור נצילותן של המערכות, ובמיוחד הישנות שבהן, מחד. מאידך, קיים צורך ממשי בפיתוח של מערכות תומכות סביבה.

 

רבות דובר על הצורך בהקטנת פליטת חום לאטמוספירה ועל שמירת מקורות המים הלאומיים. הדרך הבדוקה להשגת מטרה זו מתחילה בשיפור האלמנטים התפעוליים של המלאי הקיים ובהעלאת המודעות לנושא החיסכון באנרגיה ובמים, במטרה להשאיר את פליטת החום בעינה למרות הגידול הצפוי, כל זאת לצד פיתוחה של טכנולוגיה ירוקה (קלינטק) בתחומי אנרגיה ומים, במטרה להביא לשינוי ממשי בהרגלי הצריכה של מדינות וצרכנים פרטיים. למשל, מעבר מתחנות כוח לייצור חשמל, לשדות סולאריים.

לדוגמא, ע"פ פרסומי חברת החשמל, מערכת החשמל הישראלית הינה בעלת יכולת ייצור (הספק מקסימאלי שהחברה מסוגלת לספק בכל רגע נתון) של 10,860 מגה-ואט, כאשר ביום הראשון של חודש אוגוסט 2010 נרשם ביחידת ניהול המערכת של חברת החשמל שיא ביקוש של כל הזמנים – 11,100 מגה-ואט. דהיינו, ללא יצרני חשמל פרטי (שסיפקו למשק 300-400 מגוואט מידי יום) היינו קרובים לקריסה של מערכת החשמל בארץ.

 אם נתייחס לנתון שעל פיו צריכת החשמל בעולם המערבי עולה בחמישה עד עשרה אחוזים מדי שנה, ולכך שהזיהום הסביבתי הנוצר מפעילות זו אינו כלכלי מבחינה חברתית, לא נותר אלא להניח כי אין מנוס משינוי קו החשיבה והפניית משאבים לאומיים לפיתוחן ויישומן של טכנולוגיות ירוקות הן בתחום הפקת חשמל והן בתחום המים.

  • בנייה של צפי לדו"ח תזרים מזומנים לפעילות העסקית, תאפשר לעקוב מקרוב אחר תזרים המזומנים העתידי של העסק, לצפות בעיות עתידיות ולתת מענה בזמן אמת.

  • התנהלות כלכלית נכונה, היא דרך חיים. הכל מתחיל בחינוך ובדרך ההתנהגות שלנו.

     

  • אפשר להתנהל נכון ובאחריות בלי להתחשבן על כל שקל, ולהתחיל להשתמש בכסף רק באופן מתוכנן ולא ספונטני.

  • בתחשיב ההוצאות להפקת חשמל סולארי בטכנולוגית ה- P.V לא לשכוח להעמיס הוצאות ארנונה שכן הרשויות המקומיות עשויות בבוא העת לחייב את בעלי המערכות בהוצאה זו.