משרדי ממשלה

הממשק בין איכות הסביבה לכלכלה באופן מובהק תלוי במידת ההתערבות הממשלתית וזה מן הטעם שבעיות סביבתיות מקורן בעיקר מפעילות כלכלית כך שגם הפתרון לבעיות סביבה אלו טמון במישור הכלכלי בעיקר.

המונח כלכלה סביבתית מתייחס למערכת הגומלין שבין כלכלה לאיכות הסביבה וכולל בתוכו גם חשיבה סביבתית. בכדי להדק את מערכת הגומלין הזו, נדרשת מעורבות ממשלתית שכן השפעות חיצוניות כגון: זיהום אויר אינן מובאות בחשבון במחיר השוק.

לתפיסתנו, על המגזר הציבורי לאמץ מדיניות ממשלתית סביבתית ברורה שתכלול תמריצים כלכליים חיוביים כמו עזרה פיננסית וייעוץ מקצועי למגזר הפרטי לצד אכיפה של התקנות והחוקים הסביבתיים.

אנו ב- IGE  מספקים למשרדי ממשלה בין היתר: ניסוח פתרונות כלכליים לבעיות סביבה, דירוג סביבתי, ניתוח השקעות סביבתיות, חוות דעת מקצועיות

  • בנייה של צפי לדו"ח תזרים מזומנים לפעילות העסקית, תאפשר לעקוב מקרוב אחר תזרים המזומנים העתידי של העסק, לצפות בעיות עתידיות ולתת מענה בזמן אמת.

  • התנהלות כלכלית נכונה, היא דרך חיים. הכל מתחיל בחינוך ובדרך ההתנהגות שלנו.

     

  • אפשר להתנהל נכון ובאחריות בלי להתחשבן על כל שקל, ולהתחיל להשתמש בכסף רק באופן מתוכנן ולא ספונטני.

  • בתחשיב ההוצאות להפקת חשמל סולארי בטכנולוגית ה- P.V לא לשכוח להעמיס הוצאות ארנונה שכן הרשויות המקומיות עשויות בבוא העת לחייב את בעלי המערכות בהוצאה זו.