משק משפחתי חקלאי

 

ב- IGE מאמינים שכל חברה או אומה צריכה לשאוף לכלכלת שוק, כך שכל המוצרים צריכים להיות מתומחרים לפי עלותם האמיתית.

אכן, הרגולציה חיונית היא, אם יודעים להפעילה במקומות הנכונים ובמינונים הנדרשים. אם נבחן תרחישים כלכליים רבים, נבחין שבמידה רבה עדיף לרגולטור להכתיב תמריצים נכונים ומכווני כלכלת שוק, על פני התערבות ממשית.

שלא כמו רוב המדינות המפותחות שמייחסות חשיבות עליונה לקידום החקלאות, הפיתוח הכפרי והמשקי ומתאימות את מדיניותן למטרה זו, בישראל מצב המשק המשפחתי-החקלאי – בכי רע. זהו נושא שקרוב ללבנו עד מאוד, שכן שלא כמו מגזרים אחרים, יש צורך דחוף בהתערבות הרגולטור על מנת לשמר את המגזר המשקי (את התמורות הנגזרות ממנו), שעובר שינויים ואילוצים רבים בשנים האחרונות.

על הממשלה לפעול לאלתר בתופעת הרעת תנאי הסחר של המגזר החקלאי. ישנה ירידה בחשיבות החקלאות למשק הלאומי במונחים של תרומה לתל"ג, לתעסוקה וליצוא. יש להגדיל את מדיניות הפיקוח החקלאי-סביבתי במטרה להדגיש את חשיבותם של השטחים הפתוחים

מנגד, על המגזר החקלאי המשקי להתייעל במונחים של פיריון ליחידת השקעה, להימנע מפיזור יתר בענפי החקלאות, להתמקד בענף אחד וללמוד אותו לאורך כל תקופת פעילותו.

ב- IGE אנו נותנים מענה למשק המשפחתי החקלאי בענפי הרפת, לול, גד"ש, מטעים, צמחי נוי וכן תיירות כפרית ואנו פונים לבעלי המשקים בהיקף קטן, ליזמים עסקיים-מפעילים עסק במשק כמקור הכנסה מרכזי בצד פעילות חקלאית, וכן ליזמים חקלאיים.

אנחנו מלווים משפחות חקלאיות רבות, הן בישובי הגליל שבצפון שמתמחות בגידולי משקי-חי והן בישובי הדרום שמתמחים בגידולי שדה. הליווי העסקי הצמוד מאפשר למשפחות הללו לצאת ממעגל "אי הרווחיות" ולעיתים מהפסדים גבוהים

אנו עדים יותר ויותר לירידת חשיבותו של המשק המשפחתי החקלאי ובקושי הרב להתפרנס ממנו בכבוד. כך מוצאים עצמם רבים מבני המשפחה תרים אחר חיפוש מקור הכנסה חליפי.

אנו, ביחד עם בני המשפחה נעלה את המשק החקלאי למסלול של הצלחה, ע"י בניית תוכנית ארוכת טווח והקניית כלים מעשיים בניהול אחראי של עסק המשפחתי חקלאי ובכך להצדיק את המשך קיומו.

 

החקלאות היא אבן יסוד בכלכלה, באיכות הסביבה, בתרבות ובחברה – בואו נשמור עליה.

  • בנייה של צפי לדו"ח תזרים מזומנים לפעילות העסקית, תאפשר לעקוב מקרוב אחר תזרים המזומנים העתידי של העסק, לצפות בעיות עתידיות ולתת מענה בזמן אמת.

  • התנהלות כלכלית נכונה, היא דרך חיים. הכל מתחיל בחינוך ובדרך ההתנהגות שלנו.

     

  • אפשר להתנהל נכון ובאחריות בלי להתחשבן על כל שקל, ולהתחיל להשתמש בכסף רק באופן מתוכנן ולא ספונטני.

  • בתחשיב ההוצאות להפקת חשמל סולארי בטכנולוגית ה- P.V לא לשכוח להעמיס הוצאות ארנונה שכן הרשויות המקומיות עשויות בבוא העת לחייב את בעלי המערכות בהוצאה זו.