ייעוץ עסקי

ייעוץ עסקי, תחילה, בא ללמדנו הקצאת זמן מהיא? לא פעם נתקלים עסקים במשברים פיננסים ומשברי כח אדם ושיווק חריפים. משברים קשים שעלולים להוות סכנה קיומית ממש להמשך פעילות הפירמה ולהמשך הצדקת פעילותה.

כיום, המגזר היצרני חקלאי (קיבוצים, מושבים שיתופיים, משק חקלאי משפחתי) לא יודע מנוח מהדינאמיקה שבניהול הפעילות השוטפת, הן מהיבט פנים ניהולי של העסק, עלויות משתנות, שערי מט"ח תנודתיים, משבר כלכלי גלובאלי, ירידה בצריכה, וכו' והן מהיבט הרגולאטור שלבקרים משנה מדיניות ויש לו השפעה ישירה על העסק, הקצאה של עובדים זרים, רפורמות בענף הרפת, לול וכו'

בתעשיית הקלינטק ואיכות הסביבה המצב אף חמור מזה, התנודות בשווקים והחלטות הרגולאקטור בעלות תזוזות חריפה הרבה יותר ומנהלי הארגון נאלצים להתאים עצמם בקצב המסחרר והבלתי הגיוני.

הייעוץ העסקי מקנה למנהלי העסק כלים לניהול זמן והאצלת סמכויות בתוך הארגון. מנגד, עבודה נכונה ויעילה למול הרגולטור והשינויים התקופים. הקצאת זמן נכונה תאפשר למנהל לפתח את העסק ולהגדיל את המכירות.

פעילותנו בתחום הייעוץ העסקי:

 

לווי עסקי

הכנת תוכניות עסקיות

גיוס הון והשקעות

יזמות

מו"מ עסקי- רכישות ומיזוגים

תוכניות שיווק

 

התהליך יכול לכלול מספר שלבים: הבנת סביבת העבודה והצרכים, בחינה של המשאבים הקיימים, בניית תוכנית עבודה, יישום והטמעה של הכלים והפתרונות.

  • בנייה של צפי לדו"ח תזרים מזומנים לפעילות העסקית, תאפשר לעקוב מקרוב אחר תזרים המזומנים העתידי של העסק, לצפות בעיות עתידיות ולתת מענה בזמן אמת.

  • התנהלות כלכלית נכונה, היא דרך חיים. הכל מתחיל בחינוך ובדרך ההתנהגות שלנו.

     

  • אפשר להתנהל נכון ובאחריות בלי להתחשבן על כל שקל, ולהתחיל להשתמש בכסף רק באופן מתוכנן ולא ספונטני.

  • בתחשיב ההוצאות להפקת חשמל סולארי בטכנולוגית ה- P.V לא לשכוח להעמיס הוצאות ארנונה שכן הרשויות המקומיות עשויות בבוא העת לחייב את בעלי המערכות בהוצאה זו.