הדו"ח השנתי של הבנק העולמי לשנת 2008 יוחד לנושא החקלאות והתמקד במשבר המזון ולא בכדי. המגזר החקלאי בשנים האחרונות ספג לא מעט מהלומות, והמשבר הכלכלי הגלובאלי שהחל בשנת 2008 לא פסח גם על מגזר יצרני זה והשפיע עליו עמוקות.

בשנת 2008 נרשמה עליית מחירים חסרת תקדים בענף המזון בעולם ובעיקר בגרעינים והתחזיות הן שמחירי המזון ימשיכו לעלות בממוצע בהתמדה.

המחירים הגבוהים הם בעיקר תוצאה של מספר תהליכים:

 • גידול בביקוש למזון, בעיקר בהודו ובסין עקב עלייה ברמת החיים;
 • ירידה בתמיכות של ממשלות בחקלאים;
 • התייקרות מחירי הנפט והדשנים;
 • ירידה במלאי הקרקעות הפנויות לפיתוח חקלאי;
 • עליה בביקוש לדלק ביולוגי שמופק בעיקר מתירס, סויה וסוכר;
 • ופגעי אקלים.

 

עוצמתו של המשבר מפנה מקום להזדמנות נדירה לקדם רפורמות בתחום החקלאות במדינות המתפתחות והמפותחות. יש צורך להתאים את השינויים בחקלאות למציאות המודרנית, להשקיע במו"פ בעיקר כדי להעלות את הפיריון ליחידת קרקע, ולהגביר את היעילות. עם זאת, יש לשמור על הקפדת התנאים הכלכליים הטובים ביותר לחקלאים.

 • בנייה של צפי לדו"ח תזרים מזומנים לפעילות העסקית, תאפשר לעקוב מקרוב אחר תזרים המזומנים העתידי של העסק, לצפות בעיות עתידיות ולתת מענה בזמן אמת.

 • התנהלות כלכלית נכונה, היא דרך חיים. הכל מתחיל בחינוך ובדרך ההתנהגות שלנו.

   

 • אפשר להתנהל נכון ובאחריות בלי להתחשבן על כל שקל, ולהתחיל להשתמש בכסף רק באופן מתוכנן ולא ספונטני.

 • בתחשיב ההוצאות להפקת חשמל סולארי בטכנולוגית ה- P.V לא לשכוח להעמיס הוצאות ארנונה שכן הרשויות המקומיות עשויות בבוא העת לחייב את בעלי המערכות בהוצאה זו.