השוק העולמי

אירופה קבעה שבשנת 2020 עשרים אחוז מהאנרגיה שאירופה תצרך תהייה אנרגיה ממקורות בלתי מתכלים (אנרגיה ירוקה). חלק ממדינות אירופה מתקרבות כבר עתה לאידאל זה. מדינה אירופאית אחת, איסלנד, כבר הפכה לעצמאית לחלוטין משימוש באנרגיה מתכלה והיא צורכת אנרגיה ירוקה בלבד.

ההשקעות הממשלתיות בקלינטק בעולם הולכות וגדלות, הודות להתפתחות הטכנולוגיות הירוקות ועליית הכדאיות הכלכלית שלהן, במקביל לתזוזות החדות במחירי הנפט והמזון, והעליה במספר פגעי הטבע. ישראל, כמוקד בינלאומי לחדשנות וכמדינה בעלת היצע מהנדסים רחב, מצטרפת ומציעה חדשנות טכנולוגית בתחום שהוא בעל פוטנציאל גדול.

שיעור ההשקעות העולמיות של הון סיכון בקלינטק גדל מ-2% בשנת 2002 ל-15% בשנת 2009.

סכומי ההשקעות הגלובליות בקלינטק זינקו מ-35 מיליארד דולר בשנת 2004 ל-160 מיליארד דולר בשנת 2009.

השימוש באנרגיה ירוקה בעולם נמצא בעליה מתמדת בשנים האחרונות. תחום ייצור חשמל סולארי מאנרגיות מתחדשות כתחליף לדלקי מאובנים התקדם מאוד בשנים האחרונות. הפקתה של אנרגיה מתחדשת עדיין יותר יקר מהחלופה המתכלה ולכן מדינות רבות בחרו לתת תמריצים כלכליים ככלי לעידוד של פיתוח וייצור של מקורות אנרגיה מתחדשת וחשמל מאנרגיות מתחדשות. התמריצים כוללים התחייבות לקניית חשמל מאנרגיה מתחדשת בתעריפים גבוהים משמעותית והענקת סובסידיות למפעלים שיעשו זאת. המדינות המובילות בעולם בשימוש באנרגיה ירוקה הן כמובן המדינות המפותחות. גרמניה מובילה כבר שנים בשימוש וייצור של אנרגיה ירוקה, וההשקעה בתחום רק גדלה. יפן וארה"ב גם הן צרכניות גדולות של אנרגיה ירוקה והן משקיעות משאבים רבים בעידוד תושביה להשתמש באנרגיה זו. במדינות המתפתחות התחום מתעורר רק עכשיו ונמצא עדיין בשלב ההתחלתי.

  • בנייה של צפי לדו"ח תזרים מזומנים לפעילות העסקית, תאפשר לעקוב מקרוב אחר תזרים המזומנים העתידי של העסק, לצפות בעיות עתידיות ולתת מענה בזמן אמת.

  • התנהלות כלכלית נכונה, היא דרך חיים. הכל מתחיל בחינוך ובדרך ההתנהגות שלנו.

     

  • אפשר להתנהל נכון ובאחריות בלי להתחשבן על כל שקל, ולהתחיל להשתמש בכסף רק באופן מתוכנן ולא ספונטני.

  • בתחשיב ההוצאות להפקת חשמל סולארי בטכנולוגית ה- P.V לא לשכוח להעמיס הוצאות ארנונה שכן הרשויות המקומיות עשויות בבוא העת לחייב את בעלי המערכות בהוצאה זו.