הקהילה העסקית

"הפקת רווחים לבעלי המניות" זוהי המשימה הראשונה במעלה של הקהילה העסקית.

כיום, על מנת לעמוד במשימה חשובה זו, יותר ויותר עסקים נדרשים להתמודד עם חשיפה לסיכונים פיננסיים שנגרמים כתוצאה מהשלכותיה של הסביבה ונושא זה של שמירת הסביבה איננו עוד בגדר אופציונאלי אלה נושא ממשי שעולה על סדר היום הכלכלי והביצועי של הפירמות וזה תוצאה של חקיקה סביבתית, סטנדרטים מחמירים, עמדות ומודעות הציבור להשלכות הזיהום הסביבתי.

המגזר התעשייתי צריך ומחוייב להתאים עצמו למסגרת הכלכלית פיננסית חדשה מותאמת לצורכי איכות הסביבה על מנת לצמצם עד כמה שניתן עוולות סביבתיות שנגרמות כתוצאה מפעילות כלכלית.

 

אנו ב- IGE מבצעים בין היתר : איתור הזדמנויות עסקיות, התאמת הפעילות הכלכלית לתקנות וחוקים סביבתיים, הערכות סיכונים, ניהול סיכוני אשראי סביבתיים, הלוואות מדינה.

  • בנייה של צפי לדו"ח תזרים מזומנים לפעילות העסקית, תאפשר לעקוב מקרוב אחר תזרים המזומנים העתידי של העסק, לצפות בעיות עתידיות ולתת מענה בזמן אמת.

  • התנהלות כלכלית נכונה, היא דרך חיים. הכל מתחיל בחינוך ובדרך ההתנהגות שלנו.

     

  • אפשר להתנהל נכון ובאחריות בלי להתחשבן על כל שקל, ולהתחיל להשתמש בכסף רק באופן מתוכנן ולא ספונטני.

  • בתחשיב ההוצאות להפקת חשמל סולארי בטכנולוגית ה- P.V לא לשכוח להעמיס הוצאות ארנונה שכן הרשויות המקומיות עשויות בבוא העת לחייב את בעלי המערכות בהוצאה זו.