המצב בישראל

בישראל של 2010 רק אחוזים בודדים מצריכת האנרגיה מקורם באנרגיה מתחדשת.
דודי שמש ביתיים שמספקים כ-3% מהצריכה הראשונית של האנרגיה לישראל והם המקור העיקרי של אנרגיה מתחדשת בישראל, משמשים רק לחימום מים בבתים.
משרד התשתיות החל בעידוד של אנרגיות מתחדשות ב 2007- ניתנו תמריצים כלכליים ליצרנים פרטיים ומסחריים בייצור חשמל מפאנלים סולאריים והוחלט על הקמת מכרז ל-2 תחנות סולאריות בנגב שמטרתם לספק 3% משוק החשמל המקומי.

ענף הקלינטק בתחילת דרכו בארץ והוא זוכה לכיסוי נרחב בעת האחרונה. אנו צופים גידול רב בהשקעות שצפויות להגיע לישראל, הן ממשקיעים זרים והן מעידוד ממשלתי רחב יותר.

את שנת 2010 פתחנו עם הכרזה של רשות החשמל על מיצוי של המכסה הסולארית לייצור חשמל בהיקף של 50 מגה וואט שיועדו לצרכני חשמל במתקנים קטנים ועל פתיחת מכסות חדשות בהיקף כולל של 300 מגה וואט למתקנים הבינוניים.

יעדיי ייצור החשמל ממקורות מתחדשים בישראל נקבעו בהחלטת הממשלה מחודש ינואר 2009 שקבעה יעד של % 10 ייצור ממקורות מתחדשים עד לשנת 2020 ויעד ביניים של 5% עד לשנת 2014. עוד נקבע שם כי החל משנת 2010 ובכל שנה לאחר מכן יוקמו בישראל מתקנים לייצור חשמל ממקורות מתחדשים בהיקף 250 מגה-וואט לשנה.

תכנית העבודה של משרד התשתיות לשנת 2010 תרגמה יעדים אלו ליעד של – 1,750 מגה-וואט עד לשנת 2014 ו- 4,000 מגה-וואט עד לשנת 2020.

סה"כ קיבולת פוטו וולטאית מותקנת בישראל

 

2006

2007

2008

2009

קיבולת מצטברת שלP.V  מותקן (MW)

1.3

1.82

3.03

7.53

קצב גידול מצטבר

 

40%

66%

248%

גידול שנתי ב- P.V מותקן (MW)

0.28

0.52

1.21

4.5

קצב גידול שנתי

 

88%

133%

371%

 

 

מקור: Green Cross International 2009

הנתונים של 2009 הם הערכה בלבד.

  • בנייה של צפי לדו"ח תזרים מזומנים לפעילות העסקית, תאפשר לעקוב מקרוב אחר תזרים המזומנים העתידי של העסק, לצפות בעיות עתידיות ולתת מענה בזמן אמת.

  • התנהלות כלכלית נכונה, היא דרך חיים. הכל מתחיל בחינוך ובדרך ההתנהגות שלנו.

     

  • אפשר להתנהל נכון ובאחריות בלי להתחשבן על כל שקל, ולהתחיל להשתמש בכסף רק באופן מתוכנן ולא ספונטני.

  • בתחשיב ההוצאות להפקת חשמל סולארי בטכנולוגית ה- P.V לא לשכוח להעמיס הוצאות ארנונה שכן הרשויות המקומיות עשויות בבוא העת לחייב את בעלי המערכות בהוצאה זו.