חשיבותה של איכות הסביבה בשנים האחרונות צברה תאוצה והמודעות והדאגה לסביבה מצד הציבור הרגולטור והתעשייה מביא להבנה כי זיהום של מקורות טבע יביא בסופו של דבר לתהליך מסוכן וארוך טווח שיתבטא בתופעות ואפקטים גלובאליים (אפקט החממה, הרס שכבת האוזון..).

על מנת שלא להוריד מסדר היום העולמי את נושא איכות הסביבה יש חשיבות עליונה בחיזוק הקשר בין כלכלה לסביבה. חיזוק שהיה בר השגה ע"י חתירה לצמיחה כלכלית שתבוסס על מנועי צמיחה סביבתתים.  שאם לא כך, אטרקטיביות העיסוק בנושא זה תהיה מוחלשת ואיטית לפחות מהצד המיזמי הפרטי.

 אנחנו פונים למוסדות ציבוריים, חברות מסחריות, תעשייה ולמשקיעים.

בין היתר הפעילות כוללת: ניתוח עלות מול תועלת, סקירת שוק מעמיקה, איבחון סיכונים סביבתיים ותירגומם לסיכון פיננסי, ניתוח השקעות סביבתיות.

  • בנייה של צפי לדו"ח תזרים מזומנים לפעילות העסקית, תאפשר לעקוב מקרוב אחר תזרים המזומנים העתידי של העסק, לצפות בעיות עתידיות ולתת מענה בזמן אמת.

  • התנהלות כלכלית נכונה, היא דרך חיים. הכל מתחיל בחינוך ובדרך ההתנהגות שלנו.

     

  • אפשר להתנהל נכון ובאחריות בלי להתחשבן על כל שקל, ולהתחיל להשתמש בכסף רק באופן מתוכנן ולא ספונטני.

  • בתחשיב ההוצאות להפקת חשמל סולארי בטכנולוגית ה- P.V לא לשכוח להעמיס הוצאות ארנונה שכן הרשויות המקומיות עשויות בבוא העת לחייב את בעלי המערכות בהוצאה זו.